SC-B

Poista vierasesineet suoraan saapuvan raaka-aineen tai pakkaamattoman tuotteen seasta.

Tuotannon alkupäässä tapahtuva vierasesinetarkistus ja hylkäys optimoi tuotantolinjan tehokkuutta.

Minimoi tuotehävikki ja linjapysähdykset sekä hylkäykset myöhemmässä vaiheessa tuotantolinjaa.

Läpivalaisu suoraan pakkaamattomaan tuotevirtaan

SC-B

Hajotessaan pienemmäksi, suuret vierasesineet ovat vaikeammin havaittavissa ja täten voivat vahingoittaa prosessilaitteita tai päätyä tuotepakkaukseen.

Minimoi haitta ja poista vierasesineet prosessistasi jo ennen kun ne ehtivät edetä tuotantolaitteisiin.

Röntgentarkastus tuotantolinjan alussa varmistaa että tuotantoon päätyy vain hyvää raaka-ainetta ja täten suojaa niin tuotteen turvallisuutta kun prosessilaitteistoakin.